IAF Kokomo

Kokomo

411 Flint Way
Kokomo, Indiana 46902

Ph: 765-455-6000
Fax: 765-455-6055

M-Th-F: 9:00am – 8:00pm
T-W: 9:00am – 6:00pm
Sat: 9:00am – 5:00pm

View on Map

Contact Us